Thai | English
 

บุคลากรทุกคนของบริษัท ทรงชัยปั่นทอ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ของเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่าความรับผิดชอบที่เรามีต่อนักลงทุนและลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม
การดำเนินการประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นคือ การที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้ประสบภัยสึนามิตั้งแต่วันแรกๆ หลังเกิดเหตุในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 เราได้จัดให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินบริจาคผ่านสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริงและ  สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า  บริษัทฯ มีการร่วมสมทบกับพนักงานในการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะต่างๆ และ โครงการหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  คือ  การได้เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล และวัดในละแวกโรงงาน บริษัทฯ  ยึดมั่นในการให้ค่าตอบแทน อย่างยุติธรรม  และ  การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน  อย่างเท่าเทียมกัน  โดยบริษัทฯ ได้แสดงต่อสาธารณชนถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเพื่อนพนักงานทุกคน  ในปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศจากกระทรวงแรงงาน โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  บริษัทฯ ยังได้รับเกียรตินี้ อีกครั้งเป็นปีที่ห้าติดต่อกันในปี พ.ศ.2554

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานเป็นปีที่สามติดต่อกันในปี พ.ศ.2554 จาก นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้พนักงานจะเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง  โดยบริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน ที่ยังขาดความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

นอกจากจะจัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งภายใน  และ ภายนอกแล้ว   บริษัทฯ   ยังให้ทุนการศึกษาหลักสูตร  EMBA (Executive Master Of Business Administration)  แก่พนักงานที่มีศักยภาพ และความสามารถ  รวมทั้งสนับสนุน การศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ  และหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับตำแหน่งงานทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐ อเมริกา อีกทั้งยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกของบริษัทฯ 

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม  เมื่อปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ  นับเป็นโรงงานปั่นด้ายแห่งแรกๆ ใน เอเชียที่ผลิตเส้นด้าย   จากใยฝ้ายปลอดสารพิษ (organic cotton)    นอกจากนี้  เรายังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม Organic Exchange ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและกำหนดมาตรฐาน การปลูกฝ้ายปลอดสาร พิษ ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนจากฝ้ายดังกล่าว  บริษัทยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กร ดังกล่าวมาโดยตลอด   การได้เห็นความเติบโตของสมาคม  จากเดิมที่มีสมาชิกเพียงหยิบมือ จนปัจจุบันมีสมาชิก จำนวนมากตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกฝ้าย ไปจนถึงผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนั้น  ช่วยสร้างขวัญ และ กำลังใจให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับของเสียจากฝ้ายทั้งหมดนั้น  เราจะนำมาบำบัดและผ่านกระบวนการใหม่ ดังนั้นวัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้จะเหลือ เป็นขยะที่ต้องฝังกลบในปริมาณไม่ถึงร้อยละ 1.0

ทรงชัยปั่นทอเป็นบริษัทผลิตสิ่งทอแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติด้านการประหยัดพลังงานประจำ ปี พ.ศ.2538 ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวิธีที่ประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า และลดการบริโภคเชื้อเพลิง   ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะ และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  อนึ่ง ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทีเดียว  นอกจากนี้   บริษัทฯ  ยังได้ปรับปรุงยานพาหนะจำนวนมากของบริษัทฯ  ให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยก๊าซ ธรรมชาติซึ่งจะมีการเผาไหม้ที่สะอาดยิ่งขึ้น

เราภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า

 

หน้าแรก | ติดต่อเรา  
Copyright © 2013 Thai Alliance Textile Co., Ltd. All Rights Reserved.